Diễn đàn » Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD » Bảo hiểm nhân thọ là gì? Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ là vừa bảo vệ, vừa tiết kiệm thể hiện như thế nào? Xin cho biết những lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại?
Email
 Đăng ký Quên mật khẩu
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
Người gửi Nội dung

Bí Mật Bảo Hiểm
Gửi lúc:

Câu hỏi 1: Bảo hiểm nhân thọ là gì?


Trả lời:
Bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm thực hiện các cam kết của người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm liên quan đến sự sống hoặc cái chết của người được bảo hiểm hoặc cho chính người tham gia bảo hiểm, trong đó:
Người bảo hiểm (Doanh nghiệp bảo hiểm) cam kết trả cho người hưởng thụ quyền lợi bảo hiểm (người được bảo hiểm hoặc người tham gia bảo hiểm) một số tiền nhất định mà hai bên đã thỏa thuận trước các rủi ro thiên tai, tai nạn, ốm đau, thương tật bất ngờ hoặc các sự kiện được quy định trong hợp đồng bảo hiểm xảy ra theo cách thức và thời hạn chi trả đã thỏa thuận.
Người tham gia bảo hiểm (người mua bảo hiểm) cam kết đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn tương xứng với những rủi ro, sự kiện bảo hiểm được chấp thuận.
Hay nói một cách khác, bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu về tài chính trong số tiền được bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm đã thỏa thuận cho các chi tiêu về ốm đau, tai nạn, thương tật, tử vong và tích lũy tiết kiệm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra với người được bảo hiểm.


Câu hỏi 2: Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ là vừa bảo vệ, vừa tiết kiệm thể hiện như thế nào?


Trả lời:
Phòng ngừa rủi ro bảo vệ khách hàng: là đặc tính chung của các sản phẩm bảo hiểm (kể cả nhân thọ và phi nhân thọ). Nếu không có đặc tính này thì không còn được xếp vào bảo hiểm. Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm: Ốm đau của người được bảo hiểm bao gồm chi phí điều trị ốm đau hoặc có thể thêm cả chi phí phục hồi chức năng, thay thế bộ phận nhân tạo, chi phí cho người chăm sóc, giảm sút thu nhập trong thời gian điều trị hoặc sau thời gian điều trị. Tai nạn của người được bảo hiểm bao gồm chi phí điều trị tai nạn tương tự như các chi phí điều trị ốm đau. Tử vong của người được bảo hiểm hoặc có thể mở rộng với cả người tham gia bảo hiểm và người liên quan (vợ, chồng, con cái, cha mẹ) vì sự tử vong của những người này ảnh hưởng đến tình trạng tài chính của người được bảo hiểm hay người tham gia bảo hiểm.
Mức độ tài chính để phòng ngừa rủi ro (số tiền chi trả) cho từng rủi ro ốm đau, tai nạn, thương tật, tử vong được người tham gia bảo hiểm lựa chọn và doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận
Tích lũy, tiết kiệm: Trước đây hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, sinh kỳ không mang tính chất tích lũy tiết kiệm chỉ chi trả khi người được bảo hiểm chết trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm (với tử kỳ) hoặc sống đến hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm (với sinh kỳ). Song ngày nay, bảo hiểm tử kỳ có chi trả cho cả trường hợp sống đến hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
 Tính tiết kiệm: Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đều mang tính tiết kiệm phí bảo hiểm nộp vào cho doanh nghiệp bảo hiểm không mất đi mà còn được chi trả lớn hơn nhiều lần phí đã đóng nếu người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn 
hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm được chi trả ít nhất bằng số phí bảo hiểm đã đóng (chưa kể bảo tức, thưởng).
Tính tích lũy: Số phí bảo hiểm thu được doanh nghiệp bảo hiểm đem đi đầu tư vừa đảm bảo sinh lời vừa đảm bảo an toàn vốn. Lãi đầu tư được trang trải cho các thiệt hại do rủi ro được bảo hiểm gây ra, chi phí hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm còn lại trả bảo tức cho người tham gia bảo hiểm. Ngoài ra muốn tích lũy nhiều hơn người tham gia bảo hiểm ngoài phần tham gia bảo hiểm cho các rủi ro (sản phẩm bảo hiểm truyền thống) còn có thể bỏ thêm tiền đầu tư cho phần bảo hiểm đầu tư trong sản phẩm bảo hiểm liên kết chung hoặc sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
Đặc tính tích lũy tiết kiệm là sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ với bảo hiểm phi nhân thọ trong các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người.


Câu hỏi 3: Tại sao bảo hiểm nhân thọ không bị giới hạn bảo hiểm trong phạm vi một số tiền bảo hiểm nhất định?

Trả lời:
Tính mạng, sức khỏe con người là vô giá: Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ cho rủi ro liên quan đến tính mạng sức khỏe con người nên không có thể đo đếm bằng tiền. Số tiền được bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm thỏa thuận ở một mức nhất định sao cho:
Có đủ nguồn tài chính để điều trị các rủi ro bệnh tật tai nạn thông thường, mở rộng thêm với các bệnh hiểm nghèo và tai nạn nghiêm trọng, mở rộng thêm nữa với áp dụng điều trị tự nguyện điều trị cao cấp, thậm chí còn có nhu cầu chi phí cho người chăm sóc, chi phí thay thế bộ phận nhân tạo, giảm sút tiền lương trong điều trị và sau điều trị. 
Có đủ nguồn tài chính để thực hiện các công việc dở dang thuộc trách nhiệm của người quá cố được bảo hiểm bao gồm trách nhiệm trả nợ (ngân hàng, bạn bè), nuôi dưỡng chăm sóc người thân (vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em), cho con ăn học, dựng vợ gả chồng cho con, cho con ra ở riêng,... Ngay những trách nhiệm trên mỗi người có một nhu cầu chi tiêu khác nhau để thực hiện một trách nhiệm nhất định khi họ đang còn sống hoặc dự định trong tương lai. Ví dụ nuôi con cho con ăn học mỗi người một mục đích nuôi nấng, dạy dỗ, đào tạo con khác nhau và chi tiêu khác nhau.
Từ những đặc trưng này cho ta thấy bảo hiểm nhân thọ không bị giới hạn số tiền bảo hiểm như bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm trách nhiệm. Đồng thời bảo hiểm nhân thọ có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng người tham gia bảo hiểm cả về giá trị được bảo hiểm (số tiền bảo hiểm không giới hạn).


Câu hỏi 4: Xin cho biết những lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại?


Trả lời:
Bảo hiểm nhân thọ sẽ cung cấp cho người tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm một số tiền nhất định theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm khi gặp các rủi ro, sự kiện bảo hiểm sau:
Các rủi ro được bảo hiểm xảy ra với người tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm:

b. Chi phí điều trị tai nạn, thương tật (theo mức khoán đã thỏa thuận) 
Chi trả của a và b có thể theo các cách:
Thanh toán theo hóa đơn thực tế, thanh toán theo mức bảo lãnh viện phí.
Thanh toán theo mức khoán cho một ngày điều trị (có giới hạn số ngày/năm). Thanh toán mức khoán tối đa cho một bệnh, một thương tật điều trị.
Các chi phí trên có thể được bao gồm cả chi phí điều trị theo yêu cầu, tại bệnh quốc tế, tại bệnh viện nước ngoài, thay thế bộ phận, bồi dưỡng sức khỏe, mất thu nhập, thuê người chăm sóc,...
c. Trả tiền bảo hiểm khi tử vong theo mức khoán đã thỏa thuận
Với số tiền được chi trả này, người mất đi tin tưởng rằng những người thân mà mình đang có trách nhiệm nuôi dưỡng sẽ có đủ tiền duy trì cuộc sống bình thường không bị thiếu thốn, đói nghèo, con cái tiếp tục được học hành đào tạo thành người tốt.
Cần lưu ý rằng tất cả rủi ro a, b, c không thuộc các trường hợp loại trừ bảo hiểm sẽ được chi trả.

2. Các sự kiện bảo hiểm
Sống đến hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm (trừ bảo hiểm tử kỳ) có trả thêm bảo tức (nếu hợp đồng bảo hiểm có cam kết trả bảo tức). Các sự kiện được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm: người được bảo hiểm đạt được độ tuổi nhất định (đi du học hoặc học đại học, kết hôn, hưu trí,...)
Tiền thưởng: Tại những kỳ hạn mà trong kỳ hạn đó người tham gia bảo hiểm đóng phí đầy đủ và không có nhu cầu trả tiền bảo hiểm cho ốm đau, tai nạn. 
Giá trị hoàn lại: Khi vì lý do gì đó người tham gia bảo hiểm không thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm buộc phải chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
Tóm lại bảo hiểm nhân thọ sẽ đảm bảo mọi gia đình ổn định cuộc sống, ổn định tài chính ngay cả khi gặp những rủi ro thiên tai, tai nạn, ốm đau phải tốn rất nhiều chi phí nhưng đã được bảo hiểm nhân thọ chi trả vào bất kỳ thời điểm nào khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

 

Xin được nhắc lại với bạn rằng, chúng ta cần tham gia bảo hiểm nhân thọ, với 3 lý do rất quan trọng đó là: bảo vệ thu nhập người trụ cột, chăm sóc sức khoẻ giữ gìn tài sản, và thực hiện được các mục tiêu trong tương lai.

Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD - Thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm!

Trích dẫn

Vui lòng đăng nhập để gửi phản hồi

Về chúng tôi

 

Công Ty Giải Pháp Webcuatui.info

Chúng tôi phát triển giải pháp đổi mới và hiệu quả trong ngành tiếp thị kỹ thuật số - Quảng cáo Online cho những doanh nghiệp tại Việt Nam. Thành lập từ 2015, Với những chuyên viên kỹ thuật kinh nghiệm hơn 10 năm tại thị trường cung cấp giải pháp: Tiếp thị và Bán hàng.

Mỗi chiến dịch tiếp thị đều mang lại hiệu quả bán hàng cho khách hàng.

 

" Dạy Quảng Cáo Google - Facebook từ A-Z Trọn Gói 200K - Biết Rành Thì Thôi - Hỗ Trợ Nhanh - Thực Tế - Học Rồi Làm Ngay "
Thanh toán phí để vào nhóm học ngay: Momo 0981851261
Chủ tài khoản: 227317089 Lý Tuấn Kiệt - Ngân hàng ACB chi nhánh Văn Lang Gò Vấp, HCM.
Khác Biệt: Tư Duy Chiến Lược Quảng Cáo Mới - Hiệu Quả, Chi Phí Thấp, Tiếp Cận Nhanh - Đúng Mục Tiêu.
Nói Không Với Lý Thuyết - Thực Hành Trực Tiếp Từ Tài Khoản Đăng Ký.
Thông tin liên hệ

Hotline: 0981851261 -  0829332543 | Email: webcuatui.info@gmail.com

© Bản quyền Webcuatui.info